+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Dobro je vedeti

Tukaj si lahko ogledate še nekaj dokumentov, ki so povezani s poklicno maturo:

REZULTATI NA POKLICNI MATURI
Vir: http://www.ric.si/poklicna_matura/rezultati/

 

Pritožba
Kandidat lahko na šoli vloži pritožbo, če meni, da so bili med izvajanjem kateregakoli dela izpita (pisni, ustni ali praktični del) kršena pravila izvajanja poklicne mature in postopki, ki jih določa zakon ali drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Rok za vložitev pritožbe z ustrezno utemeljitvijo je naslednji dan po opravljanju konkretnega dela izpita, za katerega velja pritožba.

 

Vpogled v izpitno dokumentacijo
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva od šole vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter merila za pretvorbo točk v ocene).

Ugovor na način izračuna ocene ali na oceno
Če kandidat meni, da njegov izpitni izdelek ni bil pravilno točkovan oz. ocena ni bila pravilno izračunana ali da je bil pri izpitu neustrezno ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno.
Šola mora v vseh opisanih primerih izpeljati ustrezne postopke. Odločitve, ki jih v zvezi s pritožbami in ugovori na oceno sprejme šolska maturitetna komisija, so dokončne.

Popravljanje in izboljševanje ocen
Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, predpisi to omogočajo enkrat, in to samo v dveh letih po tem, ko je kandidat maturo uspešno opravil.

Kandidat, ki poklicne mature ni opravil, ima pravico popravljati največ dve negativni oceni. To pomeni, da ima pravico do popravnega izpita le kandidat, ki je dosegel pozitivno oceno pri vsaj dveh predmetih poklicne mature.
Kandidat lahko negativno ocenjene predmete popravlja še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.

Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat, vendar se pri tem rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki se prizna trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek; v tem primeru se upošteva boljša ocena.
Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del poklicne mature.

 

 

 

… in še malo za šalo 😉

Vir: svetovni splet

matura-slovenscina

Izpitna dokumentacija

S klikom na povezavo, vas sistem preusmeri na določeno spletno stran, kjer si lahko dokument shranite ali ga natisnete!
 .
..
(predprijavo opravite samo enkrat v dveh letih)
 .
..
(če se prijavljate za opravljanje enega ali več predmetov poklicne mature)
 .
..

                                                        

 

PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2018

Vir: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/PIK/2018.htm

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2018 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2018 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2018.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

  • spomladanski izpitni rok 2018,
  • jesenski izpitni rok 2018 in
  • zimski izpitni rok 2019.

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI – srednje strokovno izobraževanje
PTI – poklicno-tehniško izobraževanje
PT – poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi: 
(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami

  • gibalno ovirani,
  • slepi in slabovidni,
  • gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami (GLU, GJM).

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano obliko: program.

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

  • naloga (seminarska, raziskovalna, projektna, itd.),
  • praktični nastop,
  • izdelek oziroma storitev,
  • druge oblike, določene s predmetnim izpitnim katalogom za 4. predmet poklicne mature.
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI
PTI
PTI

7/2015
4/2016
4/2016
4/2016

2. Tehnologija tiska in dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
110/2010

2. Lesarstvo
4. Izdelek in zagovor

 

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI

53/2008
30/2009

2. Medijska in grafična tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (IS)
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
95/2009
110/2010

2. Strojništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
SSI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008 in 101/2013
53/2008 in 101/2013
12/2013 in 101/2013
12/2013 in 101/2013
47/2011 in 101/2013

2. Računalništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

Pomembni datumi

POKLICNA Matura  (spomladanski rok 2019)

Poklicna matura bo potekala

od 29. maja do 5. julija 2019

Datum: ponedeljek, 20. maj 2019

Popravki: 4. 6. 2019

Pripravil:

Aleš Zavrl, tajnik poklicne mature

(ales.zavrl@zgnl.si)

PISNI IZPITI

 

SLOVENŠČINA

Sreda, 29. 5. 2019 ob 9.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 24

 

ANGLEŠČINA

Sobota, 1. 6. 2019 ob 9.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 7

 

MATEMATIKA

Sobota, 8. 6. 2019 ob 9.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 7

II. IZPITNA ENOTA (MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA, LESARSTVO, MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA, RAČUNALNIŠTVO)

Torek, 11. 6. 2019 ob 9.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 24

 

USTNI IZPITI

IV. IZPITNA ENOTA-RAČUNALNIŠTVO; Projektna naloga z zagovorom

Četrtek, 13. 6. 2019 ob 8.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 1

 

IV. IZPITNA ENOTA-MEDIJI; Projektna naloga z zagovorom

Četrtek, 13. 6. 2019 ob 8.45 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 24

 

SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 17. 6. 2019 ob 8.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 19

 

ANGLEŠČINA

Sreda, 19. 6. 2019 ob 8.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 16

 

MATEMATIKA

Sreda, 19. 6. 2019 ob 8.00 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 8

 

II. IZPITNA ENOTA (RAČUNALNIŠTVO)

Petek, 21. 6. 2019 ob 9.40 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 1

 

II. IZPITNA ENOTA (MEDIJSKA IN GRAFIČNA TEHNOLOGIJA )

Petek, 21. 6. 2019 ob 10.50 uri

Prostor: UČILNICA SŠ št. 24

 

 5. julij 2019, ob 10.30 uri v UČILNICI ŠT. 6 NA SREDNJI ŠOLI

Seznanitev oseb z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2019

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Poklicna matura

Vir: Državni izpitni center

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

– uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
– uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
– zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
– opravil mojstrski izpit.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi srednješolci ZGNL so si v petek, 20. 11. 2015, potešili lakoto s tradicionalnim slovenskim zajtrkom.

V nadaljevanju pa objavljamo prispevek dijakinje, ki ima o slovenskem tradicionalnem zajtrku drugačno mnenje, kot ga zagovarja naš zavod.

“V petek 20. 11. 2015, je večina učencev namesto pouka imela “Tradicionalni slovenski zajtrk”, kar pomeni kruh, med in sadje. Tradicionalni slovenski zajtrk so uvedli predvsem zato, ker žal veliko ljudi ne je zajtrka, ki pa je najpomembnejši obrok, saj z njim dobimo energijo, ki jo potrebujemo v šoli. Na srečo raziskave kažejo, da veliko več mladih je zajtrk v zadnjih letih.

Nismo pa se vsi učenci udeležili zajtrka; jaz se ga nisem, ker ne jem “nezdrave” hrane, to je hrane, ki vsebuje gluten in ima visok glikemični indeks (hrana, ki nas ne nasiti in nam ne da veliko energije: hrana, kot je kruh vseh vrst, testenine, banane, sladkarije, med….). Ta živila niso zdrava in jih moramo jesti čim redkeje. Jaz zjutraj vstanem bolj zgodaj, da v miru pojem kakovosten in obilen zajtrk, vsako jutro pojem 250g polnomastne pasirane skute, ki je bolj zdrava od puste skute. Skuto obogatim s 55 grami indijskih oreščkov, 15 grami blanširanih mandljev ter dodam še 11 gramov pinjol, potem si skuham še 100 gramov polnozrnatega riža ter dodam nekaj graha. Takšen zajtrk imam vsak dan, je zdrav in poln dobrih snovi, da mi dovolj energije, da v šoli dosegam odličen uspeh. Prepričana sem, da se nezdrav “Tradicionalni slovenski zajtrk” lahko skrije pred mojim zajtrkom.

Hudo mi je, da veliko ljudi ne zajtrkuje oziroma je nezdravo hrano. Dijaki bi morali vstati le malce bolj zgodaj, saj bi se tako tudi pripravili za šolo in se morda izognili zamujanju k pouku ter imeli čas, da bi v miru pozajtrkovali.

Popolnoma podpiram zajtrk, ampak zdrav zajtrk brez kruha, medu, marmelade, piškotov, žit in podobnega, saj vas ta živila ne bodo napolnila z energijo.

Moja velika želja je, da bi postala nutricionistka in bi tako pomagala ljudem do boljše prehrane in počutja.”

Zapisala: Kristina Vidmar

Slike si lahko ogledate tukaj.

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

DATUMI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV – JESENSKI ROK

Na popravne izpite se je potrebno prijaviti. Prijavnico najdete TUKAJ.   PREOBLIKOVANJE MATERIALOV –  sreda, 18. 8. 2021 ob 9.00 Korošec, Carić SLOVENŠČINA – petek, 20. 8. 2021 ob 9.00 Klevže, Lovšin MATEMATIKA – ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 Skupina – Dvorščak, Bizjak Skupina – Nograšek, Bider Skupina – Kastelic, Makarič MULTIMEDIJSKA PRODUKCIJA - ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 Mord, Tolar SOCIALNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE - ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 U. Modrej, Vrečar KEMIJA –...

DATUMI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV – JUNIJ/JULIJ

MATEMATIKA – 30. 6. 2021 ob 9.00 PREOBLIKOVANJE MATERIALOV – 30. 6. 2021 ob 9.00 OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH TEKSTILIJ – 30. 6. 2021 ob 9.00 UPRAVLJANJE Z UPORABNIŠKO PROGRAMSKO OPREMO – 1. 7. 2021 ob 9.00 POSEBNA ZNANJA STROJNIŠTVA  – 1. 7. 2021 ob 9.00 KEMIJA – 1. 7. 2021 ob 9.00 DRUŽBOSLOVJE - 1. 7. 2021 ob 9.00 SLOVENŠČINA – 2. 7. 2021 ob 9.00 ANGLEŠČINA – 2. 7. 2021 ob 9.00 VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE OPREME - 2. 7. 2021 ob 9.00 VZDRŽEVANJE IN POSTAVITEV PODATKOVNIH BAZ - 2. 7. 2021 ob 9.00...

Uspeh na Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenščine

V letošnjem šolskem letu sta se dva naša dijaka, Kaja Torkar iz 2. Bg in Žan Luka Vodušek iz 4. A, udeležila Cankarjevega tekmovanja iz znanja materinščine. Oba sta prejela bronasto Cankarjevo priznanje in se uvrstila tudi na državno tekmovanje. Tam je Žan Luka Vodušek dosegel tudi srebrno Cankarjevo priznanje. Čestitke! Mentorica Marjeta Klevže

SEZNANITEV KANDIDATOV O USPEHU NA ZAKLJUČNEM IZPITU

TOREK 22. 6. 2021 v avli Zavoda oziroma zunaj, za kandidate NPI ob 9.00 za kandidate SPI ob 9.30 Za jesenski rok morajo kandidati oddati mentorju poročilo o izdelku oz. storitvi najkasneje do četrtka, 19. 8. 2021 in preko elektronski pošte tajnici ZI natasa.hacin@zgnl.si Kandidat se lahko prijavi na jesenski rok ZI v e-obliki, preko obrazca na spletni strani srednje šole ZGNL ter prijavo pošlje tajnici Nataši Hacin najkasneje do 20. 8. 2021. Jesenski rok je od 23. 8. do 27. 8. 2021, točen...

Športni dan 23. 6. 2021

23. 6. 2021 bo na srednji šoli organiziran zadnji športni dan. Obvestilo lahko preberete TUKAJ.

Krvodajalska akcija

4. junija tradicionalno praznujemo Dan slovenskih krvodajalcev in ta dan smo bili na krvodajalski akciji tudi mi. Darujemo kri, naslednjič lahko daruješ tudi ti!  

Samotestiranje tudi za učence in dijake zavodov s posebnimi potrebami

Spoštovani dijaki in starši/skrbniki, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli navodila in razlago prostovoljnega samotestiranja tudi za učence in dijake zavodov s posebnimi potrebami. V skrbi za lastno zdravje in za vzpostavitev varnega šolskega okolja za vse udeležence, vabimo dijake in dijakinje, da se enkrat tedensko samotestirate s hitrimi testi, ki jih boste prejeli v šoli. Najprej preberite Navodila za samotestiranje v 6 korakih. Ministrstvo za zdravje je...

Povezave do ONLINE govorilnih ur učiteljev – 20. 4. 2021

Arh Ana Bider Franci Bizjak Jurij Bukarica Goran Čampa Marjeta Čarić Ina Dvorščak Dušan Gramc Lokar Sabina Hacin Nataša Kastelic Katja Klavčič Klemen (odsoten) - kontaktirati preko e-pošte Klevže Marjeta Kokalj Bernarda Kolar Romana Kordiš Nataša Korošec Marjan Krajnc Katja Kulovec Marjetka Lenart Bregar Barbara Lunar Jemec Mateja Maguša Zorica Makarič Vanja Mencin Matej Moder Matjaž Mord Bojan (odsoten) - kontaktirati preko e-pošte Nograšek Mateja Pavlovič Cvrtila Nataša Porenta Dane Potočnik...

Pouk in vzgojne dejavnosti ostajajo od 1. 4. 2021 še naprej v živo

Spoštovani starši in dijaki! Na podlagi okrožnice MIZŠ št. 6030-2/2021/14 z dne 29. 3. 2021 vas obveščam, da v domovih za učence ter v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ni prepovedi zbiranja ljudi, tako potekajo v teh zavodih pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega nemoteno naprej, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Tako ukrep začasnega prenehanja izvajanja pouka za naš zavod ne velja. Pouk na srednji šoli in...

IZVAJANJE POUKA IN VZGOJNEGA DELA OD 1. 3. 2021 NAPREJ

Glede na današnje epidemiološke podatke vas obveščam, da bomo s 1. 3. 2021 pouk in ostale dejavnosti ponovno izvajali v šoli, prav tako lahko dijaki v ponedeljek pridejo v dom na lokaciji ZGNL in DD Vič. V kolikor bi prišlo do bistvenih sprememb glede števila potrjenih okužb, vas bomo o morebitni spremembi načina izvajanja pouka in vzgojnega dela obvestili. Ponovno vas prosimo, da pridete v šolo samo zdravi dijaki. Spoštujte svoje zdravje, zdravje sošolcev in vseh zaposlenih. Bernarda Kokalj...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost