Interesne dejavnosti v srednji šoli povezane s programom

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2020
izobraževanje, obisk galerije, športni dan učiteljski zbor 2. – 3. 9. 2020
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto

tehniški     dan     za     CKSG

Portorož in CSG Maribor

svetovalna služba, učitelji strokovnih predmetov in

vzgojitelji

november 20120
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalna služb in učitelji strokovnih predmetov november 2020
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 24. 12. 2020
dan odprtih vrat

svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in

vzgojitelji

januar  2021
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 5. 2. 2021
2. športni dan Goran Bukarica februar 2021
informativni dan

svetovalna služb, učitelji strokovnih predmetov in

vzgojitelji

12. – 13. 2. 2021
priprava in tekmovanje iz računalništva Romana Kolar marec 2021
projektni dnevni učiteljski in vzgojiteljski zbor marec 2021
čistilna akcija dijaška skupnost april 2021

srečanja        srednjih         šol

Slovenije

vodje strokovnih aktivov april – maj  2021
mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik april – maj  2021
3. športni dan Goran Bukarica 23. 6. 2021
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2021

Ostale dejavnosti se bodo odvijale med šolskim letom skladno z učnim načrtom v posameznih programih.

Oglede sejmov in proizvodnih obratov ter strokovne ekskurzije organiziramo v različnih krajih Slovenije in v tujini po posameznih usmeritvah. Strokovna ekskurzija bo predstavljena dijakom in staršem v programu ekskurzije.

 Interesne dejavnosti po izbiri

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Košarka Goran Bukarica
Odbojka Nataša Strah
Skupina za dekleta Barbara Lenart Bregar, Andreja Lamut Gazvoda