+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

KOLEDAR TERMINSKEGA NAČRTA ZA ZAKLJUČNI IZPITA

Aktivnosti Kdo/naloge Roki
Zbiranje predlogov za izdelek  oz. storitve tajnik ŠK ZI do 5. 1. 2022
Pregled in potrditev predlogov za izdelek in seznam mentorjev ŠK ZI do 11. 1. 2022
Objava seznama izdelka oz. storitve  na oglasni deski tajnik ŠK ZI do 14. 1. 2022
Prijava kandidatov – dijakov kandidat pri mentorju najkasneje do 25. 1. 2022

Potrditev izdelka oz. storitve na

ŠK ZI

ŠK ZI najkasneje do 28. 1. 2022
Izdaja pisnega sklepa kandidatu tajnik ŠK ZI najkasneje do 31. 1. 2022
Navodila za mentorje in zbirna mapa za kandidate tajnik ŠK ZI do 11. 2. 2022
Navodila za izvedbo izdelka oz. storitve mentor kandidatu najkasneje do 18. 2. 2022
Izvedba izdelka oz. storitve kandidat do 13. 5. 2022
Oddaja poročila o izdelku oz. storitve kandidat tajniku ŠK ZI najkasneje do 20. 5. 2022
Priprava na ZI kandidat in mentor od 24. 5. do 27. 5. 2022
prijava k ZI kandidat pri tajniku ŠK ZI dne 23. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 ure v grafični delavnici
Izvedba izpitov ZI ŠIK ZI in ŠK ZI Koledar ZI
Zagovor izdelka oz. storitve ŠIK ZI po razporedu

 

tajnik šolske komisije za zaključne izpite

NATAŠA HACIN

Dostopnost