Vir: Državni izpitni center

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

– uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
– uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
– zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
– opravil mojstrski izpit.