NOVOklikom na spodnjo povezavo si lahko dokument shranite in ga izpolnjenega pošljite organizatorju praktičnega usposabljanja.

 

NAJAVA UCNEGA MESTA obrazec

 

Poteka v skladu z letnim delovnim načrtom.

Dijak jo izvaja v času pouka, po koledarju skozi celo šolsko leto po letnikih in usmeritvah.