Pouk se praviloma prične ob 8.00. Izjema so ponedeljki, ko se v srednji šoli pouk prične ob 8.50.

Praktični pouk se začenja ob 7.10, v popoldanskem času pa ob 13.00.

Izjemoma se lahko pričnejo ob 7.10 tudi ure teoretičnih predmetov.

Praktični pouk v delavnicah in ure športne vzgoje potekajo strnjeno, brez krajših odmorov.

V šolo naj dijaki prihajajo največ 15 minut pred začetkom pouka.

Pouk je organiziran v eni podaljšani izmeni, in sicer:

0. ura 7.10 _ 7.55  
1. ura 8.00 _ 8.45  
2. ura 8.50 _ 9.35  
3. ura 9.40 _ 10.25  
glavni odmor 10.25 _ 10.50  
4. ura 10.50 _ 11.35  
5. ura 11.40 _ 12.25  
6. ura 12.30 _ 13.15  
7. ura 13.20 _ 14.05  
odmor za kosilo 14.05 _ 14.25  
8. ura 14.25 _  15.10  
9. ura 15.15 _ 16.00  
10. ura 16.05 _ 16.50  
11. ura 16.55 _ 17.40  
12.ura 17.45 _ 18.30  
13.ura 18.35 _ 19.20  

Delovna praksa in praktično izobraževanje v podjetjih se začenja ob 7.00 oziroma skladno z zahtevo podjetja.