+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Želje in voščila dijakov

Tudi takrat, ko vam je najbolj težko, obstaja žarek upanja za srečo. Dovolite mu, da vas spremlja zdravje, veselje, sreča, zaupanje, prijateljstvo. V letu, ki prihaja 2021…

Zase in družino si želim miru, lepih dni, veselja in da bi odpihnili koronavirus s planeta Zemlja.

V srebrnem ivju bakle plapolajo,

božični sel prinaša sporočilo,

da že minevajo najhujši časi,

da se bo vse na bolje obrnilo.

Dobrota bo premagala sovraštvo,

ljubezen v srcih bo pregnala mraz,

zato praznujmo v miru, sestre, bratje,

zaupajmo v srečnejši novi čas.

(Svetlana Makarovič)

Vesele božične praznike in vse dobro v Novem letu!

Staro leto je skoraj mimo, ne se nazaj ozirat, novega pa ne priganjat in se pusti presenetit.

Dijaki bodo tudi naredili nekaj zase in razveseli družino.

Danes bom dobrega naredil zase to da bom pomagal doma z hišnimi opravili in izboljšal sebe kot osebo z dobrimi deli. Za družino bom naredil to da se jim bom še bolj posvetil kot prej in se družil z njimi in jim pomagal. Za domovino pa bom naredil to da se bom spominjal zgodovino države in vseh trenutkov ki so se zapisali v zgodovino.

Razmišljam, s čim bi razveselil starše. Razveselim jih lahko tako, da poskrbim za sebe in da pospravim svojo sobo, čeprav se mi velikokrat ne da. Starši so veseli, če kaj spečem. Najraje spečem kaj sladkega, npr. piškote. Veseli bi bili, če bi naredil kakšno gospodinjsko delo, pa se mi ne da narediti. Sebe razveselim npr. če gledam šport ali poslušam svojo glasbo. Žal pa ne vem, kaj bi naredi za domovino. Mama prvi, da je za domovino dobro že, če ne naredim nič slabega in ne počnem stvari, ki bi lahko škodile ljudem (saj ljudje so država). Pomembno je, da se učim in da imam dobre ocene.

Novoletne jelke

Domače dobrote dijakov

Izdelki in smrečice dijako

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l RS, 152/20 in 175/20) in Sklepa MIZŠ o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (600-140/2020/1) ravnateljica srednje šole in doma določam naslednje

 

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

 

I.

Pouk v srednji šoli je v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju.

Ocenjevalno obdobje se za dijake zaključnih letnikov zaključi 21. 5. 2021 in za vse ostale dijake 23. 6. 2021.

II.

Načine izpolnjevanja učnih obveznosti uskladi posamezni strokovni aktiv, pri čemer ima vsak učitelj pravico prilagoditve glede na specifiko oddelka. S spremembami načinov izpolnjevanja učnih obveznosti učitelj predmeta seznani dijake pri pouku.

Načrt pisnega ocenjevanja znanja določi posamezen strokovni aktiv, konkretno določitev rokov pisnega ocenjevanja uskladi učitelj predmeta z drugimi učitelji, ki poučujejo v oddelku.

Spremembe rokov pisnega ocenjevanja učitelji vpišejo v e-redovalnico oz. e-dnevnik in s spremembami seznanijo dijake. Število potrebnih ocen pri posameznem predmetu in načine pridobivanja ocen določijo strokovni aktivi. Učitelji seznanijo dijake o spremembah glede števila in načina pridobivanja ocen pri pouku.

Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred ocenjevanjem.

III.

Ta sklep velja po predhodnem obvestilu učiteljskega zbora in se objavi na spletni strani srednje šole ZGN Ljubljana.

 

Ljubljana, 10. december 2020                                                                                                                                                        Bernarda Kokalj

ravnateljica srednje šole in doma

 

 

17. Animateka

V petek, 4. decembra 2020!

Dijaki medijske in grafične usmeritve si boste dogodek ogledali »on line«. Geslo za dostop bo objavljeno ob 11:00, v spletni učilnici Moodle »Animateka«. Povezava bo aktivna le na začetku. Po ogledu programa boste izpolnili vprašalnik, ki bo objavljen na istem mestu, kot geslo. Z rešenim vprašalnikom boste potrdili svojo udeležbo na dogodku. Tudi ta vsebina sodi k interesnim dejavnostim, ki so sestavni del predmetni-kov izobraževalnih programov. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napre-dovanje v višji letnik.

Povezava do Animateke:
pregledna plošča – predmeti – srednja šola – Animateka

Želimo vam zanimiv petek!

Pouk na srednji šoli ZGNL bo potekal na daljavo

Spoštovani dijaki in starši,
obveščam vas, da bo v naslednjem tednu od 2. – 6. 11. 2020 pouk na srednji šoli ZGNL potekal na daljavo.
Pouk bo potekal po veljavnem urniku vključno z razrednimi in govorilnimi urami, izvajalo se bo tolmačenje in tudi ure DSP. Vstopna točka je Moodle učilnica.

Vsaka ura se začne točno po urniku z videokonferenco, ki traja od 20 – 30 minut, ostali del ure pa imate dijaki čas za prepis snovi ali kakšno nalogo. Pri izvajanju blok ur ali več ur praktičnega pouka se lahko video konferenca izvede v strnjeni obliki (40 min) in potem poteka samostojno delo, po dveh šolskih urah pa se tak način dela ponovi.

Dom bo zaprt.

V prilogi spodaj so naši kontakti in predlog načrta dela na daljavo, ki naj vam bo dijakom v pomoč in oporo.

V kolikor boste imeli kakršne koli težave s sodelovanjem pri pouku, nas prosim čimprej kontaktirajte (razrednik, svetovalne delavke, pomočnica ravnateljice, ravnateljica), pri tehničnih težavah pa se obrnite prosim na Romano in Tadeja Kolar.

Merkajte nase in merkajte na druge.

Lep praznični vikend vam želim, potem pa se naslednji teden ‘vidimo na daljavo’,

Bernarda Kokalj
ravnateljica srednje šole in doma

Kontakti

Predlog načrta dela na daljavo

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

ZAHVALA PROSTOVOLJCEM KRVODAJALCEM

Spoštovani dijaki! Zahvaljujemo se vsem dijakom prostovoljcem za izkazano solidarnost in podporo krvodajalstvu v tem šolskem letu. V šolskem letu 2022/2023 bomo na srednji šoli ponovno sodelovali v programu RKS-OZLJ za dijake "Klub 25 in Klub 100 kapljic". Pridružiš se nam lahko tudi ti, če si polnoleten in želiš postati prostovoljec. Mentorici Zorica in Irena

RAZPORED POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV V SPOMLADANSKEM ROKU 2022

Predmet in prostor Datum in čas Angleščina - TJA Učilnica št. 16 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Komunikacija – KOModk Učilnica št. 7 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Slovenščina – SLO učilnica  št. 19 sreda, 29. 6. 2022 ob 9.00 Čustveno opismenjevanje – ČUSodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Socializacijska komunikacija - SOKodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Slovenski znakovni jezik - SZJodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Upravljanje z uporabniško opremo – UUP...

PRIJAVA na popravne in dopolnilne izpite

Spoštovani dijaki in dijakinje, na spodnji povezavi oddajte svojo prijavo na popravne in dopolnilen izpite. PRIJAVA NA POPRAVNI/DOPOLNILNI IZPIT Želimo vam veliko znanja in učnih uspehov!

ZADNJI DAN POUKA

Petek, 24. 6. 2022, ko je zadnji dan pouka, bo na srednji šoli potekal takole: ob 9.00 do 9.45 je podelitev spričeval pri razrednikih v matičnih učilnicah, ob 9.45 dijaki prevzamejo malico in ob 10.00 bo proslava ob državnem prazniku. VSEM ŽELIMO LEPE POČITNICE!

Vabilo k izpolnjevanju vpisne dokumentacije za šolsko leto 2022/23

Spoštovani bodoči dijaki, sporočamo vam, da ste sprejeti v Srednjo šolo ZGNL. Uradno boste na prijavljen srednješolski program v šolskem letu 2022/2023 in morebitno bivanje v dijaškem domu vpisani po prejetju veljavne odločbe s strani Zavoda RS za šolstvo in izpolnjene vpisne dokumentacije. Takrat boste lahko prejeli tudi potrdila o vpisu. Prosimo vas, da izpolnite obrazce, ki jih potrebujemo ob sprejemu in vpisu novih dijakov in jih elektronsko oddajte najkasneje do 21. 6. 2022. Obrazce...

Športno – slavnostni dogodek za maturante zaključnih letnikov

V petek, 13. 5. 2022, so razredniki in učitelji pripravili športno slavnostni dogodek za dijake zaključnih letnikov. Bilo nam je zelo lepo.

Sodelovanje dijakov SŠ ZGNL v projektu “Spodbujajmo prijateljstvo”

V mesecu februarju je 14 dijakov 1. letnikov (1.Fs, 1. Nb, 1.Bm) sodelovalo v projektu »Spodbujajmo prijateljstvo«, ki ga organizira Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje. Rdeča nit natečaja je pogled udeležencev na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj. Namen natečaja je spodbujati dijake k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Mentorici projekta Andreja Lamut Gazvoda in Maruša Jarc Stergar...

Informativni dan za zamudnike

V petek 11.2.2022 in v soboto 12.2.2022 sta srednja šola in dom ZGNL organizirala informativna dneva za vse zainteresirane učence in njihove starše. Prijavljenim udeležencem smo v uvodu predstavili šolanje, sledile so predstavitve poklicnih smeri ter dijaškega doma v družbi učiteljev in vzgojiteljev,  v zaključku pa je potekal pogovor udeležencev z vodstvom in šolsko svetovalno službo. V kolikor ste zamudili naš informativni dan, vas vljudno vabimo k ogledu video posnetka »Predstavitev...

Vabilo na Informativne dneve srednje šole  Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Spoštovani učenci! V petek, 11.2.2022, ob 9. uri in ob 15. uri ter v soboto, 12.2.2022, ob 9. uri bosta srednja šola in dom Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana predstavila vsem zainteresiranim bivanje v dijaškem domu in  programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na spletnem dogodku. S klikom na povezavo  http://zgnl.si/informativni-dan/ lahko dostopate do...

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017)

LEGENDE SE VRAČAJO (MEDIJSKI TEHNIK 2012-2017) Sobota, 11. 9. 2021 Po dolgem koronskem premoru so se spet pri ribniku zbrale legende smeri medijski tehnik. Čeprav je eden prišel šele proti zaključku piknika, so se imeli fantiči in njihov »starešina« Aleš zelo fajn. Zopet je dišalo iz žara po okusnem mesu, peklo se je hrenovke, čevapčiče in pleskavice, izbira glede kruha je bila zelo skromna, a smo še vedno jedli z užitkom, seveda smo imeli tudi raznorazno pijačo in slane prigrizke. Družbo nam...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost