Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 3. Nb
Nataša Strah športna vzgoja 1. Cr
Sabina Gramc Lokar angleščina 4. 5. Amg
Marjeta Čampa angleščina 3. Čr
Sabina Šiljak angleščina  
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 1. Am
Tanja Tomšič slovenščina 2. Am
Lucija Lipovšek slovenščina 1. Čr
Eva Oven slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 2. 3. Ntm
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul 2. Cr
Irena Zgonc geografija, družboslovje 4. Bgmv
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija 3. Mb
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač  
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač  
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 4. Cr
Katja Višček naravoslovje  
Dušan Dvorščak matematika 3. Bm
Bojana Zlatevska matematika,  strokovni predmeti računalništva  
Samo Soderžnik matematika, fizika  
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva  
Matjaž Jeruc strokovni predmeti računalništva 3. Cr
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 2. Čr
Rebeka Juvan strokovni predmeti računalništva  
Matej Jenko strokovni predmeti računalništva  
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 4. Drtkgm
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 2. Bmg
Ludvik Jonaš strokovni in praktični predmeti strojništva 1. Bmk
Tone Sitar strokovni in praktični predmeti vrtnarstva  
Boris Tolar praktični predmeti lesarstva 1. Nm
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva 5. Drkm
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 3. Agm
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Helena Lapanje strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 3. Fkst
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 2. Gh
Andreja Šuštaršič Tomšič strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Vladka Domjanič strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Nikola Savić strokovni in praktični predmeti živilstva 1. Ehsv
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva 2. Esv
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije 2. Nbk
Andreja Lamut Gazvoda učiteljica dodatne strokovne pomoči 1. Nbkt
Mateja Železnikar spremljevalka  
Dušan Marolt spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalka  
Miha Šporar spremljevalec  
Pia Oražem spremljevalka  
Ursula Osojnik spremljevalka  
Bojana Mrak spremljevalka  
Miran Mihevc spremljevalec  
Barbara Klemenčič spremljevalka  
Špela Podbregar spremljevalka  
Petra Žumer Štrigl spremljevalka  
Mateja Kuhelj spremljevalka  
Urška Černivec spremljevalka  
Natalija Bukovec tolmač za slovenski znakovni jezik  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Rezar umetnost, tolmač za slovenski znakovni jezik  

STROKOVNI AKTIVI

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev medijev in grafike Nataša Kordiš
Aktiv učiteljev računalništva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Samo Soderžnik
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Marjeta Čampa
Aktiv živilstva, tekstilstva in vrtnarstva Maja Zakotnik
Aktiv učiteljev športne vzgoje Goran Bukarica
Aktiv priprava na življenje Andreja Lamut Gazvoda
Aktiv vzgojiteljev v domu – Vojkova Maja Jevtić
Aktiv vzgojiteljev v domu – Vič Katja Tavčar Lavrenčak
Aktiv svetovalnih delavcev Maruša Jarc Stergar
Aktiv spremljevalcev Nuša Radmilovič

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Bernarda Banko šolska svetovalna služba
Katja Frangež šolska svetovalna služba
Maruša Jarc Stergar šolska svetovalna služba
Monika Božič šolska svetovalna služba
Nataša Smrdelj Šubelj šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Nuša Radmilović strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Anamarija Valentinčič strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami

 VODSTVO SREDNJE ŠOLE IN DOMA

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar ravnateljica srednje šole in doma
Valerija Janhar Černivec pomočnica ravnateljice srednje šole in doma
Mateja Lunar Jemec pomočnica ravnateljice srednje šole in doma
Vanja Makarič pomočnica ravnateljice srednje šole in doma