+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ARHIV PRISPEVKOV

Želje in voščila dijakov

Tudi takrat, ko vam je najbolj težko, obstaja žarek upanja za srečo. Dovolite mu, da vas spremlja zdravje, veselje, sreča, zaupanje, prijateljstvo. V letu, ki prihaja 2021…

Zase in družino si želim miru, lepih dni, veselja in da bi odpihnili koronavirus s planeta Zemlja.

V srebrnem ivju bakle plapolajo,

božični sel prinaša sporočilo,

da že minevajo najhujši časi,

da se bo vse na bolje obrnilo.

Dobrota bo premagala sovraštvo,

ljubezen v srcih bo pregnala mraz,

zato praznujmo v miru, sestre, bratje,

zaupajmo v srečnejši novi čas.

(Svetlana Makarovič)

Vesele božične praznike in vse dobro v Novem letu!

Staro leto je skoraj mimo, ne se nazaj ozirat, novega pa ne priganjat in se pusti presenetit.

Dijaki bodo tudi naredili nekaj zase in razveseli družino.

Danes bom dobrega naredil zase to da bom pomagal doma z hišnimi opravili in izboljšal sebe kot osebo z dobrimi deli. Za družino bom naredil to da se jim bom še bolj posvetil kot prej in se družil z njimi in jim pomagal. Za domovino pa bom naredil to da se bom spominjal zgodovino države in vseh trenutkov ki so se zapisali v zgodovino.

Razmišljam, s čim bi razveselil starše. Razveselim jih lahko tako, da poskrbim za sebe in da pospravim svojo sobo, čeprav se mi velikokrat ne da. Starši so veseli, če kaj spečem. Najraje spečem kaj sladkega, npr. piškote. Veseli bi bili, če bi naredil kakšno gospodinjsko delo, pa se mi ne da narediti. Sebe razveselim npr. če gledam šport ali poslušam svojo glasbo. Žal pa ne vem, kaj bi naredi za domovino. Mama prvi, da je za domovino dobro že, če ne naredim nič slabega in ne počnem stvari, ki bi lahko škodile ljudem (saj ljudje so država). Pomembno je, da se učim in da imam dobre ocene.

Novoletne jelke

Domače dobrote dijakov

Izdelki in smrečice dijako

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l RS, 152/20 in 175/20) in Sklepa MIZŠ o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (600-140/2020/1) ravnateljica srednje šole in doma določam naslednje

 

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

 

I.

Pouk v srednji šoli je v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju.

Ocenjevalno obdobje se za dijake zaključnih letnikov zaključi 21. 5. 2021 in za vse ostale dijake 23. 6. 2021.

II.

Načine izpolnjevanja učnih obveznosti uskladi posamezni strokovni aktiv, pri čemer ima vsak učitelj pravico prilagoditve glede na specifiko oddelka. S spremembami načinov izpolnjevanja učnih obveznosti učitelj predmeta seznani dijake pri pouku.

Načrt pisnega ocenjevanja znanja določi posamezen strokovni aktiv, konkretno določitev rokov pisnega ocenjevanja uskladi učitelj predmeta z drugimi učitelji, ki poučujejo v oddelku.

Spremembe rokov pisnega ocenjevanja učitelji vpišejo v e-redovalnico oz. e-dnevnik in s spremembami seznanijo dijake. Število potrebnih ocen pri posameznem predmetu in načine pridobivanja ocen določijo strokovni aktivi. Učitelji seznanijo dijake o spremembah glede števila in načina pridobivanja ocen pri pouku.

Dijaku, ki je v ocenjevalnem obdobju ocenjen negativno, učitelj določi način in najmanj en datum ocenjevanja znanja, s katerim ga seznani najmanj pet dni pred ocenjevanjem.

III.

Ta sklep velja po predhodnem obvestilu učiteljskega zbora in se objavi na spletni strani srednje šole ZGN Ljubljana.

 

Ljubljana, 10. december 2020                                                                                                                                                        Bernarda Kokalj

ravnateljica srednje šole in doma

 

 

17. Animateka

V petek, 4. decembra 2020!

Dijaki medijske in grafične usmeritve si boste dogodek ogledali »on line«. Geslo za dostop bo objavljeno ob 11:00, v spletni učilnici Moodle »Animateka«. Povezava bo aktivna le na začetku. Po ogledu programa boste izpolnili vprašalnik, ki bo objavljen na istem mestu, kot geslo. Z rešenim vprašalnikom boste potrdili svojo udeležbo na dogodku. Tudi ta vsebina sodi k interesnim dejavnostim, ki so sestavni del predmetni-kov izobraževalnih programov. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napre-dovanje v višji letnik.

Povezava do Animateke:
pregledna plošča – predmeti – srednja šola – Animateka

Želimo vam zanimiv petek!

Pouk na srednji šoli ZGNL bo potekal na daljavo

Spoštovani dijaki in starši,
obveščam vas, da bo v naslednjem tednu od 2. – 6. 11. 2020 pouk na srednji šoli ZGNL potekal na daljavo.
Pouk bo potekal po veljavnem urniku vključno z razrednimi in govorilnimi urami, izvajalo se bo tolmačenje in tudi ure DSP. Vstopna točka je Moodle učilnica.

Vsaka ura se začne točno po urniku z videokonferenco, ki traja od 20 – 30 minut, ostali del ure pa imate dijaki čas za prepis snovi ali kakšno nalogo. Pri izvajanju blok ur ali več ur praktičnega pouka se lahko video konferenca izvede v strnjeni obliki (40 min) in potem poteka samostojno delo, po dveh šolskih urah pa se tak način dela ponovi.

Dom bo zaprt.

V prilogi spodaj so naši kontakti in predlog načrta dela na daljavo, ki naj vam bo dijakom v pomoč in oporo.

V kolikor boste imeli kakršne koli težave s sodelovanjem pri pouku, nas prosim čimprej kontaktirajte (razrednik, svetovalne delavke, pomočnica ravnateljice, ravnateljica), pri tehničnih težavah pa se obrnite prosim na Romano in Tadeja Kolar.

Merkajte nase in merkajte na druge.

Lep praznični vikend vam želim, potem pa se naslednji teden ‘vidimo na daljavo’,

Bernarda Kokalj
ravnateljica srednje šole in doma

Kontakti

Predlog načrta dela na daljavo

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

DATUMI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV – JESENSKI ROK

Na popravne izpite se je potrebno prijaviti. Prijavnico najdete TUKAJ.   PREOBLIKOVANJE MATERIALOV –  sreda, 18. 8. 2021 ob 9.00 Korošec, Carić SLOVENŠČINA – petek, 20. 8. 2021 ob 9.00 Klevže, Lovšin MATEMATIKA – ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 Skupina – Dvorščak, Bizjak Skupina – Nograšek, Bider Skupina – Kastelic, Makarič MULTIMEDIJSKA PRODUKCIJA - ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 Mord, Tolar SOCIALNE KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE - ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 9.00 U. Modrej, Vrečar KEMIJA –...

DATUMI DOPOLNILNIH IN POPRAVNIH IZPITOV – JUNIJ/JULIJ

MATEMATIKA – 30. 6. 2021 ob 9.00 PREOBLIKOVANJE MATERIALOV – 30. 6. 2021 ob 9.00 OBLIKOVANJE ENOSTAVNIH TEKSTILIJ – 30. 6. 2021 ob 9.00 UPRAVLJANJE Z UPORABNIŠKO PROGRAMSKO OPREMO – 1. 7. 2021 ob 9.00 POSEBNA ZNANJA STROJNIŠTVA  – 1. 7. 2021 ob 9.00 KEMIJA – 1. 7. 2021 ob 9.00 DRUŽBOSLOVJE - 1. 7. 2021 ob 9.00 SLOVENŠČINA – 2. 7. 2021 ob 9.00 ANGLEŠČINA – 2. 7. 2021 ob 9.00 VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE OPREME - 2. 7. 2021 ob 9.00 VZDRŽEVANJE IN POSTAVITEV PODATKOVNIH BAZ - 2. 7. 2021 ob 9.00...

Uspeh na Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenščine

V letošnjem šolskem letu sta se dva naša dijaka, Kaja Torkar iz 2. Bg in Žan Luka Vodušek iz 4. A, udeležila Cankarjevega tekmovanja iz znanja materinščine. Oba sta prejela bronasto Cankarjevo priznanje in se uvrstila tudi na državno tekmovanje. Tam je Žan Luka Vodušek dosegel tudi srebrno Cankarjevo priznanje. Čestitke! Mentorica Marjeta Klevže

SEZNANITEV KANDIDATOV O USPEHU NA ZAKLJUČNEM IZPITU

TOREK 22. 6. 2021 v avli Zavoda oziroma zunaj, za kandidate NPI ob 9.00 za kandidate SPI ob 9.30 Za jesenski rok morajo kandidati oddati mentorju poročilo o izdelku oz. storitvi najkasneje do četrtka, 19. 8. 2021 in preko elektronski pošte tajnici ZI natasa.hacin@zgnl.si Kandidat se lahko prijavi na jesenski rok ZI v e-obliki, preko obrazca na spletni strani srednje šole ZGNL ter prijavo pošlje tajnici Nataši Hacin najkasneje do 20. 8. 2021. Jesenski rok je od 23. 8. do 27. 8. 2021, točen...

Športni dan 23. 6. 2021

23. 6. 2021 bo na srednji šoli organiziran zadnji športni dan. Obvestilo lahko preberete TUKAJ.

Krvodajalska akcija

4. junija tradicionalno praznujemo Dan slovenskih krvodajalcev in ta dan smo bili na krvodajalski akciji tudi mi. Darujemo kri, naslednjič lahko daruješ tudi ti!  

Samotestiranje tudi za učence in dijake zavodov s posebnimi potrebami

Spoštovani dijaki in starši/skrbniki, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli navodila in razlago prostovoljnega samotestiranja tudi za učence in dijake zavodov s posebnimi potrebami. V skrbi za lastno zdravje in za vzpostavitev varnega šolskega okolja za vse udeležence, vabimo dijake in dijakinje, da se enkrat tedensko samotestirate s hitrimi testi, ki jih boste prejeli v šoli. Najprej preberite Navodila za samotestiranje v 6 korakih. Ministrstvo za zdravje je...

Povezave do ONLINE govorilnih ur učiteljev – 20. 4. 2021

Arh Ana Bider Franci Bizjak Jurij Bukarica Goran Čampa Marjeta Čarić Ina Dvorščak Dušan Gramc Lokar Sabina Hacin Nataša Kastelic Katja Klavčič Klemen (odsoten) - kontaktirati preko e-pošte Klevže Marjeta Kokalj Bernarda Kolar Romana Kordiš Nataša Korošec Marjan Krajnc Katja Kulovec Marjetka Lenart Bregar Barbara Lunar Jemec Mateja Maguša Zorica Makarič Vanja Mencin Matej Moder Matjaž Mord Bojan (odsoten) - kontaktirati preko e-pošte Nograšek Mateja Pavlovič Cvrtila Nataša Porenta Dane Potočnik...

Pouk in vzgojne dejavnosti ostajajo od 1. 4. 2021 še naprej v živo

Spoštovani starši in dijaki! Na podlagi okrožnice MIZŠ št. 6030-2/2021/14 z dne 29. 3. 2021 vas obveščam, da v domovih za učence ter v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ni prepovedi zbiranja ljudi, tako potekajo v teh zavodih pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega nemoteno naprej, seveda ob spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Tako ukrep začasnega prenehanja izvajanja pouka za naš zavod ne velja. Pouk na srednji šoli in...

IZVAJANJE POUKA IN VZGOJNEGA DELA OD 1. 3. 2021 NAPREJ

Glede na današnje epidemiološke podatke vas obveščam, da bomo s 1. 3. 2021 pouk in ostale dejavnosti ponovno izvajali v šoli, prav tako lahko dijaki v ponedeljek pridejo v dom na lokaciji ZGNL in DD Vič. V kolikor bi prišlo do bistvenih sprememb glede števila potrjenih okužb, vas bomo o morebitni spremembi načina izvajanja pouka in vzgojnega dela obvestili. Ponovno vas prosimo, da pridete v šolo samo zdravi dijaki. Spoštujte svoje zdravje, zdravje sošolcev in vseh zaposlenih. Bernarda Kokalj...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost